ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت قرمز 202 – 250 گرم


  • تهیه شده از:گوشت قرمز
  • درصد گوشت:بالای 70 درصد