سوسیس هات داگ 70 درصد گوشت گوشتیران – 280 گرم


  • تهیه شده از:گوشت قرمز
  • درصد گوشت:تا 70 درصد