سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت گوشتیران – 1 کیلوگرم


  • تهیه شده از:گوشت قرمز
  • درصد گوشت:تا 70 درصد